keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Kaupungin taloussuunnitelma vuodelle 2019
Haminan kaupunki
Kaupunginvaltuusto                                                       13.11.2018


§ Kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 2019

Ryhmäpuheenvuoro/ KD

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat

Kaupunki on vahvan kehittämisen tiellä ja strategian pohjalta luodut toimintaohjelmat sisältävät paljon positiivisia uudistuksia niiden toimintojen osalta, jotka jäävät kuntaan. Muutosjohtajat ravistelevat kaupungin nykyrakenteita ja toimintatapoja.

Kaikki haluavat pitää yllä positiivista virettä. Työllisyys ja väkiluku nousuun. Sanoisinko: pidetään liput korkealla!
Joitain pohdittavaa kuitenkin
Haminan organisaatiorakenne on muuttumassa suuresti. Siirrymme linjaorganisaatiosta
prosessiorganisaatioon, jossa tulevaa LEAN-ajattelua käyttäen otamme ” turhat pois” eli virtaviivaistetaan prosessit. Toinen suuri muutos on ”Näkemiin Sote” sanan varsinaisessa merkityksessä. Kunta ei enää jatkossa päätä näistä palveluista. Kunnalla on kyllä edustus kuntayhtymässä, mutta siinä määrin pieni, että äänestystilanteissa tulos on varsin selvä. Puhumme edunvalvonnasta palvelujen suhteen, mutta konsulttina on niin kuntayhtymän kuin kunnankin kohdalla talous. Molemmilla on säästöpaineet ja menoja ei haluta kasvattaa. Toiveissa on, että kuntayhtymä kehittää palveluja siihen suuntaan, ettei korotuspaineita tule. Kaupunki tuskin helpolla pussin nyörejä aukaisee, vaan vaatii tehostamaan palveluja.

Tulevaisuudessa Haminasta kuten muistakin kunnista, lopetetaan osastohoito viimeistään 2023. Palvelut tulevat keskittymään Careaan ja Ratamo-keskukseen, kiirevastaanotto tullee siirtymään Careaan, Haminalaisille tulee lisää asiakasmaksuja palveluista, jotka eivät ole ennen maksaneet. Tuotetaan yhdenmukaiset ja tasalaatuiset palvelut koko maakunnan alueella. Kukaan ei ole tosin määritellyt, mitä tasalaatuisuus pitää sisällään. Tämä muutos tulee näkymään palvelujen sisällössä, monipuolisuudessa ja saatavuudessa.
Kaupungin strategiassa mainittu tavoite: ”Sote-palvelut säilyvät nykytasolla”, ei tule toteutumaan.
Palvelut muuntuvat ja yhdenmukaistuvat. Kyse on siitä, minkä mallin mukaisesti?

Vielä 3 kohtaa strategian sisällöistä tulevaisuutta ajatellen
1. Kun meillä nyt on into kehittää kuntaan jääviä palveluja, kohdistaisin katseen kulttuuriin ja kaupunkikuvassa näkyvään taiteeseen. Urheilua on tuettu mielestäni merkittävästi ja onhan se trendikästä, mutta nyt tulee suunnata panoksia myös taiteen puolelle. Taide ja kulttuuri lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia siinä missä urheilu ja liikunta. Kumppanuutta asiantuntijoiden, asukkaiden ja luottamushenkilöiden kesken tulee toteuttaa myös tällä saralla.
2. Kaupunki haluaa kehittää kaupunkilaisille viihtyisää elinympäristöä ja luoda yhteisöllisyyttä. Panoksia tulee kohdentaa tavallisten ihmisten arkiseen ympäristöön, jotka ovat perheiden yhteisiä kohtaamispaikkoja kuten kaupunginosien leikkikentät tai urheilukenttä. Myös isovanhemmat ovat usein matkassa mukana. Niiden kehittäminen on tärkeää siten, että siellä on toimintaa kaiken ikäisille liikkujille. Nyt näihin on varattu aivan minimaalisesti rahaa (leikkikentät 30 000€/vuosi) suhteessa muihin investointeihin kuten tekonurmikenttään (200 000€) ja Ruissalon kamppailu- urheilukeskukseen (350 000€)
3. kaupungin keskustan kehittäminen on yksi kärkihankkeista ja siihen liittyy myös vallialueen kehittäminen. Vallit ovat meille ”aarreaitta” ajatellen eri aktiviteetteja ja yhdessä tekemistä. Mm. picnick- paikka ei olisi pahitteeksi.

Nyt vain kuntalaiset on otettava aktiivisesti mukaan muutokseen esimerkiksi työpajojen ja yhteisten keskustelutilaisuuksien kautta.

KD hyväksyy kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021, vaikka kokee, että strateginen tavoite: ”Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen” on käsitelty varsin pintapuolisesti suhteessa muihin strategisiin tavoitteisiin.

lauantai 27. lokakuuta 2018

Muraalit


Haminan kaupunki                                                                          16.10.2018
Kaupunginvaltuuston kokous 16.10.2018

VALTUUSTOALOITE:

MURAALIT OSAKSI HAMINAN KAUPUNKIKUVAA

Upeart on taidekollektiivi, joka tuottaa korkealaatuista julkisen tilan taidetta monenlaisiin ympäristöihin. He painottavat taiteen mahdollisuuksia alueiden, kiinteistöjen ja tilojen muokkaajana. Tähän liittyen Upeartilla on vuosittainen päähanke syyskuussa, jolloin he järjestävät valtakunnallisen kaupunkifestivaalin UPEA. Myös tänä vuonna, jolloin eri kaupunkeihin syntyi 20 pysyvää julkista taideteosta. Kotka on ollut osallisena festivaaliin jo 2 kerta ja saanut upeat muraalit kaupunkilaisten ihailtavaksi. Kaupunkeja on jo useita ja halukkaita osallistujia riittää. Lisätietoa löytyy netistä sivulta www.upeart.com
Muraaleja syntyy nyt nopeasti eri puolilla Suomea. Ne ovat osa kehittyvää kaupunkikulttuuria, johon kuuluu laajemminkin julkisten tilojen haltuunotto erilaisina tapahtumina kuten siivouspäivä, ravintolapäivä ja erilaiset katufestivaalit.
Muraalien yleistymistä voi pitää myös jonkinlaisena kehittyneenä versiona monimuotoisille ja ristiriitoja herättäville graffiteille. Nyt muraaleilla tai graffiteilla piristetään kaupunkinäkymiä, ja sen imagonmuutoksesta kertoo kokoava nimitys katutaide. Kolmen festivaalivuoden aikana muraaleja on toteutettu 50 kappaletta eri puolilla Suomea, joten kaupungit ovat lähteneet rohkeasti mukaan.
Valtuustoseminaarissa 12.10. aktiivisena ja osallisena prosessissa tuli esille tuoda myös kuvataidetta näkyvämmäksi. Erittäin hyvä asia. Sisätiloissa toteutuvien taidenäyttelyjen lisäksi soisi Haminassa kuitenkin lisättävän myös niin katutaidetta kuin muutoinkin esillä oleva ulkoilmataidetta.
Muraalit voidaan tehdä hyvässä yhteistyössä taloyhtiöiden/ kiinteistön omistajien kanssa ja varmasti löytyy myös mukaan tulevia yrityksiä. Esimerkiksi Tikkurila ja Pintaväri ovat olleet monessa mukana.
Haminassa yksi hyvä kohde on mm. Maariankadun ja Isoympyräkadun risteyksessä oleva kerrostalon päätyseinä. Muitakin kohteita varmaan löytyy kuten torin vieressä seisova ”betonibunkkeri”, josta on ollut usein puhetta.
Esitämme, että Haminassa selvitellään mahdollisuutta osallistua UPEARTtin vuosittaiseen kaupunkifestivaaliin, arvioidaan sopivia kohteita ja tuotetaan hyvässä yhteistyössä elävöittävää taidetta haminalaisten iloksi. Tämä sopii hyvin kaupungin nykyiseen strategiaan, jossa yhtenä tavoitteena on luoda viihtyisä elin- ja kaupunkiympäristö. Liittyy hyvin myös kumppanuuksien edistämiseen.
16.10.2018

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

tiistai 18. syyskuuta 2018

Kaupungin II osavuosikatsaus 2018
Kaupunginvaltuuston kokous 18.9.18
KD:n ryhmäpuheenvuoro
Pirkko Parjanen

§ 11 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HEINÄKUU 2018
Kaupungin toinen osavuosikatsaus kertoo, että kaupungin strategian mukaisesti taloudellinen tilanne on edelleen plus- merkkinen ja vakaa, samalla tiedostaen, että tiettyjä riskejä on olemassa ja kaikkia mahdollisia todennäköisyyksiä ei voida etukäteen ennakoida. Ylijäämää ennakoidaan tulevan miljoona euroa.
Seudun strategisessa yleiskaavassa (oli § 3:ssa) todetaan, että alueen tulee kiinnittää huomiota kolmeen seikkaan:
a)      alueen vetovoimaan
b)      kilpailukykyyn ja
c)      väestörakenteen muutokseen (väen väheneminen ja ikääntyminen)
Näihin meidänkin tulee jatkossa kiinnittää edelleen huomiota, unohtamatta kunnan muita perustehtäviä kuten huolehtiminen asukkaiden hyvinvoinnista ja peruspalveluista kestävällä tavalla.
Seudun yleiskaavassa mainittuihin 3:een seikkaan vaikuttavat uudet työpaikat, uudet asuinalueet ja yleisesti vetovoiman vahvistuminen sekä positiivinen ”pöhinä”. Suurlippu ja lippumaailmahanke saattaa olla yksi näistä tekijöistä, mutta emme näe sitä merkittävänä ja kestävänä vetovoiman lisääjänä. Muita käytännön toimenpiteitä elinvoiman vahvistumiseksi voivat olla mm. a) Rantarata, joka yhdistää Helsingin ja Pietarin kulkien Haminan kautta -> ihmiset hakevat liikkumisen helppoutta pendelöinnin lisääntyessä. Tätä suunnitelmaa ei kannata ”kuopata”. b) terveet ja käyttöön sopivat toimitilat. Tällä hetkellä Hamina ei pysty tarjoamaan sisäilmaltaan terveitä toimitiloja nykyisille ja uusille yrittäjille/toimitsijoille (tämäkin on yrityksille tuotettavaa palvelua), kuten sote-yrittäjät ( Pihlajalinna;TYTE, kuntoutusalan yrittäjät), TE-keskus etsii terveitä tiloja. Saati, että kaupungilla itsellään on terveet toimitilat. c) ekologinen ja monipuolinen kokeileva rakentaminen (viherrakentaminen ja aurinkovoima) d) nopea reagointi asioiden hoitamiseen käytännössä. Lippumaailma on hyvä esimerkki nopeudesta. Koirapuistot taas jotain muuta. Jos kaupungin oma toiminta hidastaa kuntalaisten järkevien toiveiden toteuttamista, tarttisko tehdä jotain?
Unohtamatta kaupunki- ja ulkoilmataiteen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Nykyisin huomioidaan kaupunkirakentamisessa erilaiset huomiota herättävät taideteokset, kuten myös taide osana jo itse rakennusta. Tämä luo viihtyisyyttä ja elävöittää kaupunkia ja tuo sitä kautta lisää vetovoimaa. Jos Hamina haluaa olla maailmanluokan pikkukaupunki, siihen kuuluu olennaisena osana myös katu- ja kaupunkitaide sen eri muodoissaan. Olisiko valmiuksia perustaa asiantuntijoista ja luottamushenkilöistä koostuva taiteen neuvottelukunta? Liikunnan puolella sellainen jo on ja toimii aktiivisesti.

Unkari "kantona kaskessa"

  Suomi on osa EU:n yhteisöä ja hyvä niin. Emme enää selviäisi yksin Venäjän kyljessä. Maailma on muuttunut todella paljon ja niin myös Venä...