keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Kaupungin taloussuunnitelma vuodelle 2019
Haminan kaupunki
Kaupunginvaltuusto                                                       13.11.2018


§ Kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 2019

Ryhmäpuheenvuoro/ KD

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat

Kaupunki on vahvan kehittämisen tiellä ja strategian pohjalta luodut toimintaohjelmat sisältävät paljon positiivisia uudistuksia niiden toimintojen osalta, jotka jäävät kuntaan. Muutosjohtajat ravistelevat kaupungin nykyrakenteita ja toimintatapoja.

Kaikki haluavat pitää yllä positiivista virettä. Työllisyys ja väkiluku nousuun. Sanoisinko: pidetään liput korkealla!
Joitain pohdittavaa kuitenkin
Haminan organisaatiorakenne on muuttumassa suuresti. Siirrymme linjaorganisaatiosta
prosessiorganisaatioon, jossa tulevaa LEAN-ajattelua käyttäen otamme ” turhat pois” eli virtaviivaistetaan prosessit. Toinen suuri muutos on ”Näkemiin Sote” sanan varsinaisessa merkityksessä. Kunta ei enää jatkossa päätä näistä palveluista. Kunnalla on kyllä edustus kuntayhtymässä, mutta siinä määrin pieni, että äänestystilanteissa tulos on varsin selvä. Puhumme edunvalvonnasta palvelujen suhteen, mutta konsulttina on niin kuntayhtymän kuin kunnankin kohdalla talous. Molemmilla on säästöpaineet ja menoja ei haluta kasvattaa. Toiveissa on, että kuntayhtymä kehittää palveluja siihen suuntaan, ettei korotuspaineita tule. Kaupunki tuskin helpolla pussin nyörejä aukaisee, vaan vaatii tehostamaan palveluja.

Tulevaisuudessa Haminasta kuten muistakin kunnista, lopetetaan osastohoito viimeistään 2023. Palvelut tulevat keskittymään Careaan ja Ratamo-keskukseen, kiirevastaanotto tullee siirtymään Careaan, Haminalaisille tulee lisää asiakasmaksuja palveluista, jotka eivät ole ennen maksaneet. Tuotetaan yhdenmukaiset ja tasalaatuiset palvelut koko maakunnan alueella. Kukaan ei ole tosin määritellyt, mitä tasalaatuisuus pitää sisällään. Tämä muutos tulee näkymään palvelujen sisällössä, monipuolisuudessa ja saatavuudessa.
Kaupungin strategiassa mainittu tavoite: ”Sote-palvelut säilyvät nykytasolla”, ei tule toteutumaan.
Palvelut muuntuvat ja yhdenmukaistuvat. Kyse on siitä, minkä mallin mukaisesti?

Vielä 3 kohtaa strategian sisällöistä tulevaisuutta ajatellen
1. Kun meillä nyt on into kehittää kuntaan jääviä palveluja, kohdistaisin katseen kulttuuriin ja kaupunkikuvassa näkyvään taiteeseen. Urheilua on tuettu mielestäni merkittävästi ja onhan se trendikästä, mutta nyt tulee suunnata panoksia myös taiteen puolelle. Taide ja kulttuuri lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia siinä missä urheilu ja liikunta. Kumppanuutta asiantuntijoiden, asukkaiden ja luottamushenkilöiden kesken tulee toteuttaa myös tällä saralla.
2. Kaupunki haluaa kehittää kaupunkilaisille viihtyisää elinympäristöä ja luoda yhteisöllisyyttä. Panoksia tulee kohdentaa tavallisten ihmisten arkiseen ympäristöön, jotka ovat perheiden yhteisiä kohtaamispaikkoja kuten kaupunginosien leikkikentät tai urheilukenttä. Myös isovanhemmat ovat usein matkassa mukana. Niiden kehittäminen on tärkeää siten, että siellä on toimintaa kaiken ikäisille liikkujille. Nyt näihin on varattu aivan minimaalisesti rahaa (leikkikentät 30 000€/vuosi) suhteessa muihin investointeihin kuten tekonurmikenttään (200 000€) ja Ruissalon kamppailu- urheilukeskukseen (350 000€)
3. kaupungin keskustan kehittäminen on yksi kärkihankkeista ja siihen liittyy myös vallialueen kehittäminen. Vallit ovat meille ”aarreaitta” ajatellen eri aktiviteetteja ja yhdessä tekemistä. Mm. picnick- paikka ei olisi pahitteeksi.

Nyt vain kuntalaiset on otettava aktiivisesti mukaan muutokseen esimerkiksi työpajojen ja yhteisten keskustelutilaisuuksien kautta.

KD hyväksyy kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021, vaikka kokee, että strateginen tavoite: ”Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen” on käsitelty varsin pintapuolisesti suhteessa muihin strategisiin tavoitteisiin.

Unkari "kantona kaskessa"

  Suomi on osa EU:n yhteisöä ja hyvä niin. Emme enää selviäisi yksin Venäjän kyljessä. Maailma on muuttunut todella paljon ja niin myös Venä...