sunnuntai 24. maaliskuuta 2019

Ajatuksia maahanmuutostaMaahanmuutto on ollut esillä useampaan otteeseen näissä eduskuntavaaleissa. Vaalikoneissakin yhdessä jos toisessa on kysytty ehdokkaan mielipidettä niin maahanmuuttoon kuin siihen, miten se ehkä vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tässä joitakin pohdintoja...


MIELIPIDEKIRJOITUS LEHTEEN

”maassa maan…”
Rajat kiinni! Rakennetaan muuri! Estetään maahantulo!
Niin meillä kuin maailmalla ihmisten eri syistä johtuva maasta toiseen pyrkiminen on kirvoittanut monenlaisia kommentteja, toimenpide-ehdotuksia ja ruokkinut myös pelkoja. Eikä ”öljyä laineille” ole luonut myöskään Oulun kaltaiset lapsiin kohdistuneet rikokset. Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa poliisin tehtävä on tutkia rikokset ja oikeuslaitoksen langettaa niistä riittävän ankarat rangaistukset. Lakia ja oikeutta ei tule ottaa ns ”omiin käsiin”.

Maailman muutos, niin ilmastonmuutoksen aiheuttama nälkä ja jano kuin sotien ja sisäisten levottomuuksien ja väkivallan pelko, ovat ajaneet sadat tuhannet ihmiset pois kodeistaan. Heillä ei ole edellytyksiä ja mahdollisuuksia turvallisesti asua omassa maassaan – on yksinkertaisesti pakko lähteä.

Ei liene väärin olettaa, että pakolaisvirta tullee kiihtymään. Se tulee koettelemaan niin Euroopan Unionia, Yhdysvaltoja kuin myös Aasian maita – eikä tältä virralta Suomi ole sivussa. Tämän johdosta eri viranomaiset ovat pyrkineet luomaan entistä tiiviimpää yhteistyötä, jonka tarkoituksena on sekä hallitusti ohjata saapuvia pakolaisia kuin entistä tarmokkaammin ja laaja-alaisemmin tutkia turvapaikan samaisen edellytyksiä. Tämä kaikki edellyttää entistä hallittavampaa maahanmuutto politiikkaa niin EU:ssa kuin koti-Suomessa. Samalla se vaatii lisäresursseja maahanmuuttajien kotouttamiseen, niin että entistä nopeammin heillä on edellytykset saada työtä ja toimeentuloa ja osallistua suomalaisen yhteiskunnan arkiseen elämään.


Eduskuntavaaleihin liittyviä kuvia

                                                     Esko Almgren Kotkan po 50 v. juhlissa

                                                      Sari Essayah ja Pirkko Parjanen

                                               Kouvolan Manskilla, jee!!

                                          Haminalaisia ehdokkaita tarjoilemassa Sunnuntaisoppaa
                                          yhteistyönä. Mia,Katja ja Pirkko

                                          Numero saapunut

Työelämän joustot ovat tarpeenMielipide työelämän joustoista...

”Joustoa!”
Työelämän joustoista on puhuttu paljon. Valitettavan usein keskustelu on kääntynyt siihen, millaisia joustoja työntekijältä odotetaan: joustoa työaikaan, palkkaukseen, työ- ja virkaehtosopimuksiin (KIKY).

Harvemmin on keskusteltu työantajien luomista hyvistä työelämän joustoista, jotka sekä edistävät työtekijän jaksamista että lisäävät työnantajan tuottavuutta. Vaikka tutkimuksissa on todettu, että hyvin koulutettu, työssään viihtyvä ja työtään hyvin tekevä työntekijä on viime kädessä työnantajan tuloksen mahdollistaja ja yrityksen kulmakivi, ei tähän ole aina riittävästi panostettu.

Työelämän joustot ovat eri syistä johtuen nousseet julkisuuden parrasvaloihin. Helsingin Sanomat julkaisi äskettäin artikkelin, jossa todettiin työelämän joustoilla voitavan vaikuttaa myös kansantalouden kannalta riittämättömään syntyvyyteen – siis työelämä vaikuttaa joko negatiivisesti tai positiivisesti kansankunnan tulevaisuuteen. Samoin eräs operaattori on omassa yrityselämässään paneutunut vakavasti työn joustaviin tekemisen muotoihin. 

Entistä tärkeämpää on siis se, että työnantajat luovat entistä paremmin mahdollisuuksia etä- ja osa-aikatöihin, tukevat perhevapaiden käyttöä ja vaikuttavat työvuorojen joustavaan laadintaan. Tuetaan joustavia vanhempainvapaita ja tehdään työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen entistä paremmaksi. Eikä pidä unohtaa myöskään isovanhempia ja heidän tärkeää rooliaan lasten ja nuorten kasvussa: edellä mainittu operaattori on ottanut käyttöön myös ”isovanhemmuus vapaan”, jolloin tuoreet isovanhemmat voivat saada vapaata lastenlastensa ja heidän perheidensä tukemiseen. 

Pirkko Parjanen
kansanedustajaehdokas (KD)
Hamina

maanantai 11. maaliskuuta 2019 Ota Koppi Kotkasta- tilaisuus oli tarjolla eduskuntavaaliehdokkaille la 9.3.19. meitä oli paikalla 16 ja lisäksi kaupungin virkahenkilöt, Cursor ja Hamina-Kotka-sataman edustaja. Asioita katsottiin Kotkan näkökulmasta, mutta samalla arvioitiin myös koko maakuntaa.
Selkeästi esille nousi panostus etenkin alueen liikenneyhteyksiin. Maakunta tarvitsee Itäisen rantaradan ja hyvän tiestön jo Suomen suurinta satamaa ajatellen. Tämän takana voimme olla kaikki.
Kiintoisaa oli seurata myös naisten koripallo-ottelua, jossa riitti vauhdikkaita tilanteita.

Kuvassa paikalla olleita ehdokkaita ja virkahenkilöitä.


tiistai 5. maaliskuuta 2019

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto maailman huippua
Mielipidekirjoitus

Euroopan huippua – vai ei?

Tuore tutkimus kertoo saman kuin aiemminkin: Suomen julkinen terveydenhuolto on Euroopan kärkitasoa, sekä laadullisesti että kustannustehokas. Terveydenhuoltomme on jopa Ruotsia parempi, josta haluamme ottaa usein mallia. Sipilän ja Orpon hallitus ajaa kuin ”käärmettä pyssyyn” sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, paljon puhuttua SOTE- uudistusta.
Miksi pitää poliittisista syistä ”uudistaa” toimiva, laadullisesti hyvä ja kustannustehokas julkinen terveydenhoito, joka on taannut kansalaisten perustuslaillisen oikeuden tasa-arvoiseen palveluun? Keskustan tavoite on saada syntymään maakunnat, uusi ”hallintohimmeli”, jonka tarkoituksena on turvata keskustapuolueen kannatus maakunnissa. Kokoomus puolestaan haluaa ”valinnanvapaudellaan” avata terveydenhuollon yksityisten yritysten ”temmellyskentäksi” ja luoda Suomeen USAn mallisen yksityisen terveydenhoidon, jolloin jokainen joutuu rahallaan tai sairausvakuutuksellaan maksamaan sairastumisen aiheuttamat kustannukset.
Kehuttu julkinen terveydenhuoltomme kaipaa toki uudistamista ja parantamista, etenkin panostusta ennalta ehkäisevään perusterveydenhuoltoon. Ennalta ehkäisevän perusterveydenhuollon oikea kehittäminen säästää tulevaisuudessa huomattavissa määrin veroeuroja vähentäessään kallista erikoissairaanhoitoa. Samoin hoitoketjuja voidaan nopeuttaa huolehtimalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumattomasta yhteistyöstä, vaikka kuntayhtymä-mallilla: ihminen saa tarvitsemaansa hoitoa ja siirtyy sujuvasti eteenpäin hoitoketjussa. Kyse on julkisen sektorin sisällöllisestä kehittämisestä. Nykyisin tämä toteutuu varsin hyvin työterveyshuollossa – miksei siis nykyisessä julkisessa terveydenhuollossa. Pullonkaulat tulee avata ja panostaa hoitoketjujen ongelmakohtien poistamiseen.

Pirkko Parjanen
eduskuntavaaliehdokas (kd)
Hamina

Unkari "kantona kaskessa"

  Suomi on osa EU:n yhteisöä ja hyvä niin. Emme enää selviäisi yksin Venäjän kyljessä. Maailma on muuttunut todella paljon ja niin myös Venä...