maanantai 26. kesäkuuta 2017

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous/ valtuustoaloite


Teimme aloitteen, koska terveyden edistäminen jää kuntiin ja siihen kannattaa panostaa monella tapaa. 

Kristillisdemokraattien valtuustoaloite Haminassa 13.6.17
VALTUUSTOALOITE:

HYVINVOINTIKOORDINAATTORIN TOIMEN PERUSTAMINEN
Terveyden edistäminen on kunnan tehtävä ja tulee olemaan todennäköisesti myös jatkossa, vaikka sosiaali-ja terveydenhuollon uudistuksessa kunnan sote-palvelut tulevat siirtymään maakuntaan. Kunnalla säilyy rooli kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä.

Terveyden edistäminen on tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, jonka tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien (nimenomaan kansantautien kohdalla) ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Edistämällä eri keinoin terveyttä ja hyvinvointia parannamme kuntalaisten elämänlaatua, lisäämme työllisyyttä ja tuottavuutta ja hillitsemme sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua.

Terveyden edistäminen edellyttää kunnassa hyvää ja laaja-alaista yhteistyötä eri hallinnon alojen ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa, joita ovat muun muassa eri järjestöt, seurakunnat, yritykset ja oppilaitokset sekä eri päätöksentekotason viranomaiset.

Haminassa eri toimijat ja hallinnon alat ovat kehittäneet monin tavoin terveyttä edistäviä toimintamalleja ja käytäntöjä, mutta niiden nivominen yhteen on näyttänyt jäävän tekemättä. Meillä on kaupungissa terveyden edistämisen työryhmä (näin ole antanut itseni ymmärtää), joka koostuu eri hallinnonalojen edustajista. Työryhmässä käydään varmasti aktiivista keskustelua eri toimintamalleista ja käytännöistä, jotka tukevat kuntalaisten terveyttä, mutta itse käytännön toteutuksen koordinointi, kehittäminen ja tiedottaminen ovat jääneet vastuuttamatta. Osin varmaan syystä, että kaikilla on muutoinkin kädet täynnä työtä. Kokemukseni on ainakin tällainen. 

Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa toki kaikki kunnan toimijat moniammatillisesti niin yhdyskuntasuunnittelussa, liikuntatoimessa, kulttuurissa, varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, kouluissa ja työpaikoilla, mutta me tarvitsemme toiminnan koordinoijaa, joka kokoaa ja koordinoi terveyden edistämisen kokonaisuuden. Tähän me tarvitsemme hyvinvointikoordinaattoria, jolla on ammatillista osaamista nimenomaan terveyden edistämisen alalta ja joka toimii yhteistyössä ja yhdyshenkilönä eri toimijoiden kanssa. Osaamista voidaan hyödyntää myös tehtäessä kaupungin hyvinvointistrategiaa ja siihen liittyvää vuosittaista hyvinvointikertomusta.

Haminassa 13.6.2017
KD- valtuustoryhmä
  Pirkko Parjanen
 Markku Ruokonen

Unkari "kantona kaskessa"

  Suomi on osa EU:n yhteisöä ja hyvä niin. Emme enää selviäisi yksin Venäjän kyljessä. Maailma on muuttunut todella paljon ja niin myös Venä...