tiistai 28. lokakuuta 2014

Haminan kouluverkko - haasteita täynnä?

 Haminan kouluverkkoa on käsitelty kaupungissa joidenkin valtuutettujen mukaan jo yli 10 vuotta. Minä olen ollut asian kanssa tekemisissä nyt ensimmäistä valtuustokauttani eli muutaman vuoden. Voiko haastellisempaa tehtävää olla kuin arvioida koulujen säilyttämistä tai niiden lakkauttamista? Jokaisen koulun osalta löytyy perusteluja, miksi se tulisi säilyttää ja toisaalta, miksi sen voisi lakkauttaa ilman, että lasten elämä siitä suuremmin hankaloituisi. Haasteena ovat vanhempien näkemykset, virkamiesten/- naisten näkemykset ja luottamushenkilöiden näkemykset. Nyt nämä eivät jostakin syystä kohtaa lainkaan.
Tänään valtuuston kokouksessa oli esitys Summan koulun lakkauttamisesta läntisestä kouluverkosta. Kaupunginhallituksessa Kokoomuksen 3 edustajaa ja kristillisdemokraattien 1 edustaja äänesti lakkautuksen puolesta, SDP:n edustajat ja perussuomalaisten edustaja äänesti tyhjää ja Keskusta edotti Poitsilan koulua. Tämän perusteella valtuustoon tuli esitys Summan koulun lakkauttamisesta. Nyt samainen Kokoomuksen ryhmä teki tavallaan omaan esitykseensä vastaesityksen eli asia palautettiin uudelleen valmisteluun samoin perustein, kun se aikaisemmin kaupunginhallituksessa hyväksyttiin. Toinen syy oli tierto siitä, ettei alkuperäinen esitys tule menemään valtuustossa läpi. Ei siis kannata antaa kuntalaisille kuvaa, että vain Kokoomus on Summan koulun lakkauttamisen kannalla. Krsitllidemokraattien ( johon itsekin kuulun) kannat eivät olleet yhtenevät ja onnkesi omassa ryhmässä voimme olla asioista eri mieltä. Minun näkemykseni on luettavissa puheenvuoro-sivulla ( jos vain saan ladattua sen sinne).
Minusta keskeistä on käsitellä koko kouluverkko kokonaisuutena. Koulujen lakkauttamisten puolesta puhuu kaupungin heikko taloudellinen tilanne, oppilasmäärien selvä lasku ( kouluissa on tilaa, lähes 300 oppilaspaikkaatäytettävänä) ja tuntikehyksen parantaminen. Nyt tuntikehys on minimissään ja tämä vaikuttaa opetuksen laatuun.
Tosi asiaan näen sen,että kouluja tullaan perustellusti lakkauttamaan. Toivon mukaan vanhat ( Hamina ja Vehkalahti) jo poistuneet kuntarajat eivät ole kummittelemassa. Sisäilmaltaan ongelmalliset koulut on syytä sulkea ja rakentaa muutama uusi koulu tilalle. rahoituksesta tulee haaste, mutta mehän haluamme laspille tervellisen ja turvallisen koulun, eikö?
Haminan palveluverkossa riittää kyllä muuta karsittavaa ennen kouluja, esimerkiksi toinen kirjasto ja uimahalli. Pienelle kaupungille riittää kutakin yksi, kunhan se on hyvä.

keskiviikko 15. lokakuuta 2014

Sotekommentit ja Kela

Kelan Liisa Hyssälä oli Ylen aamutv:ssä keskustelemassa uudesta SOTE- uudistuksesta. Samalla tuli esille eri sosiaalietuudet ja niiden muuttaminen tälle vuosisadalle. Näin asian ainakin ymmärsin. Monessa asiassa olin hänen kanssaan samaa mieltä. Etenkin näkemys siitä, että mahdollistaisimme vanhemmille omien lasten hoidon kotona tukemalla sitä riittävästi. Mitään kiirettä äitien saamiseksi työelämään ei ole, koska työllisyys nyt on sitä , mitä se on. Tässä tapauksessa molemmat osapuolet hyötyvät. Lapset saavat hyvän hoidon kotona ja työttömyysluvut eivät ole aivan pilvissä.

Toinen miettimisen arvoinen asia on omaishoitajat. Heidän ansiokasta työtään tulisi tukea riittävästi ja vieläpä kannustaa omaisia tähän toimintaan. Monet omaiset olisivat valmiita hoitamaan ikääntyneitä läheisiään, jos tämä vain taloudellisesti mahdollistettaisiin. Se olisi yhteiskunnalle edullista ja ikääntyneet saisivat omaiset lähelleen. Omaishoitajilla tulisi olla samantasoinen omaishoidontuki koko maassa. Miten olisi, jos omaishoitajilla olisi se niin sanottu kuukausittainen perustulo, jos he jäävät hoitamaan ikääntyneitä läheisiään. Tämän lisäksi he saisivat vielä hoitotuen, jonka turvin he pärjäisivät. Tällöin säästyisi kotihoidon palvelut, hoivakodin palvelut ym. Samalla kyseisen henkilön työpaikka voisi työllistää nuoren oman alansa työhön (kuten vuorotteluvapaassa, mutta useammaksi vuodeksi). Näin nuori pääsee rakentamaan omaa elämäänsä eteenpäin. Parempi se on kuin olla työttömänä työnhakijana. Keskeistä tässä olisi tietysti se, ettei tämä "omaishoidon ajanjakso" vähennä tulevaa eläkettä, vaan eläke lasketaan sen mukaan, kun ko. henkilö olisi ollut normaalisti töissä eläkeikäänsä saakka. Voisiko toimia?

Mietteitä, mietteitä

Unkari "kantona kaskessa"

  Suomi on osa EU:n yhteisöä ja hyvä niin. Emme enää selviäisi yksin Venäjän kyljessä. Maailma on muuttunut todella paljon ja niin myös Venä...