torstai 17. tammikuuta 2019

Ajatuksia Oulun tapahtumista...


MIELIPIDEKIRJOITUS LEHTEEN

 ”Oulusta opiksi”
Oulussa paljastunut laaja lapsiin kohdistunut seksuaalirikosten vyyhti on järkyttänyt mieliä ympäri maata. On selvää, että jokainen vastaavan kaltainen teko on jyrkästi tuomittava, ja syylliset on saatava vastaamaan teoistaan oikeudessa.
On hyvin perusteltua se, että maamme ylin johto presidenttiä myöten on eri tavoin puuttunut asiaan ja pääministerin johdolla on käyty keskustelua siitä, mitä toimia ja toimenpiteitä tulee tehdä, ettei vastavan kaltaiset teot tule toistumaan.
Avainasemassa on lasten ja nuorten tukeminen ja heidän opastamisensa niin sosiaalisen median käytössä kuin omien valintojen ja päätösten tekemisessä. Kasvava nuori ei aina murrosiän pyörteissä osaa ja pysty erottamaan normaaliin kanssakäymiseen kuuluvia kontakteja peitellyistä, tarkoituksen hakuisista yhteydenotoista, joita myös SOMEssa viljellään. Parhaimmillaan sosiaalinen media yhdistää ihmisiä, luo pohjaa rakentavalle keskustelulle ja murtaa raja-aitoja ihmisryhmien väliltä. Pahimmillaan se on kaiken karvaisten vahingollisten pyrkimysten foorumi.
Vastuulliseen SOMEn käyttöön opastaminen edellyttää niin vanhemmilta kuin nuorten parissa työskenteleviltä entistä suurempaa panostusta nuorten ohjaamiseen niin seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä kuin vastuullisessa ja järkevässä, nuorta suojaavassa, sosiaalisen median käytössä. Yhtä tärkeää on rohkaista nuoria kertomaan kokemistaan epämääräisistä ja arveluttavista yhteydenotoista SOMEssa, jotta asioihin voidaan puuttua ajoissa myös viranomaisten taholta syyllisten saattamiseksi vastuuseen teoistaan.

Unkari "kantona kaskessa"

  Suomi on osa EU:n yhteisöä ja hyvä niin. Emme enää selviäisi yksin Venäjän kyljessä. Maailma on muuttunut todella paljon ja niin myös Venä...