tiistai 28. maaliskuuta 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 28.3.2017
Tänään Haminan kaupunginvaltuuston kokous, jossa käsiteltiin kaupungin ja eri järjestöjen välistä kumppanuusohjelmaa, kaavamuutoksia ja joitakin valtuustoaloitteita. Tänään tehtiin ennätyksellinen määrä aloitteita. taisi olla yhteensä 6 kpl. Me KD:n valtuustoryhmä teimme aloitteen prosenttiperiaatteen käyttöönottamisesta Haminan kaupungin julkisessa rakentamisessa.

Prosenttiperiaate on jo käytössä monessa kaupungissa ja sairaanhoitopiirin rakennushankkeissa. Kymenlaaksossa tämä on ollut vähemmän esillä. Toivottavasti tämä tulee toteutumaan, sillä onhan todettu, että taiteella ja viihtyisällä ympäristöllä on myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin aivan samalla tavoin kuin on liikunnallakin. Liikunta on ollut voimallisesti esillä koko valtuustokauden. On tehty aloite liikuntapuistosta ja tänään tehtiin aloite kilpaurheilualueen kehittämisestä. Sinänsä hyviä hankkeita ja näiden hankkeiden sisällä voisi toteuttaa myös tätä prosentti taiteelle- ajatusta.

sunnuntai 5. maaliskuuta 2017

Mietteitä SOTE-uudistuksestaTuleva SOTE- uudistus on kirvoittanut monen kuntavaaliehdokkaan kirjoittamaan paikallislehtiin omia näkemyksiään tulevasta SOTE-uudistuksesta ja sen vaikutuksesta kuntalaisten tuleviin palveluihin. On vakuutettu, ettei juuri mikään muutu ja julkisen sektorin tuottamat sote-palvelut tulevat säilymään kunnassa syystä, että kuntalaiset ovat antaneet niistä erittäin positiivista palutetta eli palvelut toimivat.

Toivottavasti näin tulee tulevaisuudessa käymään. Sillä itse näen , että sote-palvelut olisi hyvä tuottaa hyvässä yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektrorin kesken. Näinhän tehdään jo nyt, mutta ei ihan siinä mittakaavassa, mihin nyt valtakunnan tasolla tähdätään.

Viime kädessä se tulee olemaan palvelujen käyttäjä eli kuntalainen, joka päättää omalla valinnallaan, kuka hänen sote- palvelunsa tuottaa. Jos suurin osa kuntalaisista tekee valinnan yksityisen palveluntuottajan palveluihin, se näivettää julkisen sektorin palvelut ja lopulta julkiset palvelut loppuvat. Näin tullee käymään osalle terveyskeskuksia, jotka ovat tulevia sote-keskuksia. Nämä ovat laajan valinnanvapauden piirissä. Näin kävi myös aikanaan Ruotsissa.

Jukinen sektori ei ole valmis kilpailuun, sillä sillä ei ole osaamista kilpailutuksesta, markkinoinnista ja mainostamisesta. Lisäksi julkisen sektorin toimijoille ei ole annettu myöskään mahdollisuutta tämän tyyppiseen toimintaan. Julkiselle sektorille tulisi luoda ensin välineet ja tietotaito markkinoilla toimimiseen, ennen kuin ne täysin avataan kaikille toimijoille. Valinnanvapauteen tulisi määritellä siirtymäaika, jona aikana julkinen sektori saa "rivinsä kuntoon". Nyt yksityinen sektori on etulyönti asemassa oman markkinointiosaamisensa kanssa ja tämä ei ole silloin "samalla viivalla seisomista", kun asiakkaat palveluvalintansa tekevät.

SOTE- uudistus ja lähipalvelut


”Kabinettipolitiikkaa soten siivellä”

Kuten KySa kertoi 18.1.17 ovat Kotkan ja Kouvolan edustajat saavuttaneet neuvottelutuloksen SOTEn järjestämisestä maakunnassamme. Vallan kabineteissa saavutetusta neuvottelutuloksesta ei kerrota meille palvelujen tarvitsijoille vielä tässä vaiheessa mitään.
Herää kysymys: miksi ei? Tätäkö on ”uusi poliittinen kulttuuri”, lähivaikuttaminen ja kuntalaisten kuuleminen? Vai onko tarkoitus kertoa ensin yhteisen näkemyksen sisältö ja kysyä sen jälkeen asukkaiden mielipidettä tehtyyn suunnitelmaan?
Samalla on syytä kysyä myös sitä, mikä on pienten kuntien painoarvo päätettäessä maakuntaamme koskevista asioista. Suuret vievät ja pienemmät kuntamme vain seuraavat vierestä, vaikka tämä maakunnallinen uudistus koskee todennäköisesti eniten juuri pienten kuntien palvelurakennetta. Vallan kabineteissa jo kaikesta päätellen luodaan mallia, jossa suurin osa nykyisistä lähipalveluista keskitetään tulevaisuudessa Kotkaan ja Kouvolaan. Miten käy Haminan sote- palveluille? Haminan sairaalan tarjoamat palvelut ilmeisesti voimakkaasti supistuvat elleivät jopa lopu. Mitkä lähipalvelut ovat oikeasti jäämässä kuntiin? Viime aikojen uutiset kertovat myös, että ei se autuus taida sotesta löytyä: kuntien säästötalkoot vain siirtyvät maakunnan tehtäväksi. Tavallisen veronmaksajan näkökulmasta tämä merkitsee selvää kustannusten nousua ja maksumieheksi joutuvat, entistä enemmän palveluja tarvitsevat. Asiakasmaksut nousevat ja jatkossa matkakulut lisääntyvät. Omavastuuosuudet lisääntyvät niin lääkekuluissa kuin muissakin välttämättömissä menoissa. Miten käy tasavertaisten ja tasalaatuisten palvelujen kanssa?
Kaiken taustalla on myös halu yksityistää mahdollisimman laajasti kaikki kansalaisten tarvitsemat sote-palvelut. En usko kaiken yksityistämisen tuomaan autuuteen, joka pahimmillaan merkitsee nousevia kustannuksia palvelutarvitsijan näkökulmasta. Kuten Helsingin Sanomissa vasta todettiin, yksityistäminen voi johtaa kansalaisten eriarvoistumiseen.
Maakuntamme tarvitsee kuntien välistä yhteistyötä ja yhteisiä päätöksiä, jossa kuuluu myös asukkaiden ja tulevien palvelun käyttäjien ääni. Miksiköhän kymenlaaksolainen ei luota päättäjiin (KySa 19.1.17)?
                                                                                                                               
Pirkko Parjanen
kaupunginvaltuutettu, Hamina (KD)

Unkari "kantona kaskessa"

  Suomi on osa EU:n yhteisöä ja hyvä niin. Emme enää selviäisi yksin Venäjän kyljessä. Maailma on muuttunut todella paljon ja niin myös Venä...