sunnuntai 12. helmikuuta 2023

Porvoo ja osallistava budjetointi

 

MITEN KAUPUNKILAINEN VOI OSALLISTUA...

Porvoossa asuessa on tullut mietittyä,  miten oman alueensa kehittämiseen ja uudistamiseen voisi todella osallistua. Puhetta ja keskustelua on paljon, mutta käytännön toimia vähän.

Yksi, mikä selkeästi puuttuu on osallistava budjetointi jokaisen kaupunginosan asukkaiden kohdalla. Meistä harva jaksaa kiinnostua koko kaupungin yleiskaavasta tai osayleiskaavasta. Kyselyjä tehdään, mutta kuka meistä tavallisista tallaajista todella osaa ottaa kantaa näihin tärkeisiin asioihin ja onko kommenteilla todellakaan mitään vaikutusta. Kaavat on yleensä tehty ja niihin harvoin tehdään juurikaan mitään muutoksia. Virkahenkilöillä ja luottamushenkilöillä on ainakin usein hyvät perusteet, miksei suunnitelmiin enää voida tehdä muutoksia.

Paikalliset omaa asuinaluetta koskevat asiat kiinnostavat ja niihin moni haluaisi vaikuttaa, jos siihen vain annetaan mahdollisuus. Yksi näistä on koirapuisto ja sen paikka. Näin myös Hornhattula /Katajamäen alueella. Perusteet löytyvät aina, miksei sitä voida tehdä. Joko hyvä alue puuttuu tai sitten taloudelliset resurssit eivät anna myöden. Porvoo on tehnyt erittäin positiivisia tilinpäätöksiä viime vuosina. Kymmeniä miljoonia plussaa.

Kokonniemen Urheilukeskukseen on löytynyt nopeassa tahdissa rahaa näin alkuun 25 miljoona, mutta, kun kysyt koirapuistoa kaupunkilaisten iloksi tietylle alueelle, vastaus on: "Koirapuiston toteuttaminen alueelle on pitkälti kiinni investointi- ja ylläpidon rahojen riittävyydestä." Näin vastaa kaupunki-infa.

Koirapuiston investoinnit ovat kaupunki- infran mukaan noin 100 000€. Aika pieni osa, jos vertaa mm. Kokonniemeen. Mitkä ovat koirapuiston ylläpitokustannukset ja mitkä Kokonniemen. Kaikki eivät todellakaan käy Kokonniemessä, vaan liikkuvat omalla lähialueella.

"Paras arkenakin"  ei taida täysin toteuta kaikkien asukkaiden ajatuksissa.


lauantai 28. tammikuuta 2023

Porvoon "ruumiin kulttuuria"

 

Tänään 28.1. Uusimaa-lehden mielipidepalstalla. Toivottavasti herättää keskustelua taiteesta ja sen arvostuksesta Porvoossa. Porvoossa on hyvin ulkoilmataidetta Länsirannan alueella, mutta muutoin ei juurikaan. Kunnon muraalit puuttuvat ja kiertävää ulkoilmataidetta voisi hyvin toteuttaa.

MIELIPIDEKIRJOITUS LEHTEEN                       26.1.2023

 ”Ruumiin kulttuuria”

Sanonta ”terve sielu terveessä ruumiissa” pitää kutinsa. Kuten eri tutkimukset kertovat elämässä tulee huomioida ihminen kokonaisuutena: huomioidaan niin fyysinen, psyykkinen kuin hengellinen aspekti. Elinympäristön kauneudella on myös oma tärkeä merkityksensä.

Porvoo on tarjonnut varsin hyvät lähtökohdat tälle elämän holistiselle, kokonaisvaltaiselle näkemykselle. Porvoon liikuntatoimi ja sen edellytykset ovat hyvät, samoin kaupunkimme tarjoaa hyviä taide-elämyksiä ja kulttuuria laaja-alaisesti ja seurakuntamme tarjoavat hengen ravintoa niin sanan, sakramenttien ja musiikkitilaisuuksien muodossa – ihmisen hyvinvointia ja terveyttä hoidetaan laaja-alaisesti. Toki puutteitakin on, eipä elämä koskaan ole täydellistä.

Nyt kun Kokonniemen kehittäminen on tapetilla ja siihen tultaneen sijoittamaan alkuun noin 25 miljoonaa euroa, kannattaa huomioida kaksi tärkeää näkökulmaa: ensinnäkin, kuten kaupungin hallituksen puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi totesi alustuksessaan Porvoon kansallisissa senioreissa, uudistetun Kokonniemen tulee olla ” kaikkien kaupunkilaisten olohuone”.  Tällöin toteutuksessa tulee huomioida eri ikäiset, eri kuntoiset, eri elämäntilanteessa olevat, ei vain ”huippu-urheilijat”.

Toinen tärkeä asia nousi esille Kulttuurinystävien seminaarissa: kuten Valtioneuvoston ”Taidetta arkeen” julkaisu ja Porvoon oma kulttuuriohjelma 2030 toteavat ”keskeisten alueiden rakentamisen yhteydessä suunnitellaan ja hankitaan julkista taidetta osana ympäristön viihtyvyyden parantamista ja omaleimaisuuden lisäämistä”. Tähän pääsemiseksi ”huomioidaan prosenttiperiaate tarveselvityksen ja hankesuunnitelman osana”. Yhden prosentin suuntaaminen taiteen näkyvyyteen ja mieltä kohottavaan vaikutukseen ei liene liikaa toivottu Kokonniemessä, yhteisessä viihtyisässä olohuoneessamme.

Tällaista taidetta löytyy Hornhattula/Hattula alueelta. Toivottavasti taide tästä paranee.

Porvoo ja osallistava budjetointi

  MITEN KAUPUNKILAINEN VOI OSALLISTUA... Porvoossa asuessa on tullut mietittyä,  miten oman alueensa kehittämiseen ja uudistamiseen voisi to...