tiistai 13. tammikuuta 2015

Mielipidekirjoitus lehteen: "Hyvästi hyvinvointivaltio?"


Eri sanomalehdet ovat täynnä pohdiskelua siitä, tulisiko nyt elvyttää vai etsiä tehokkaasti säästötoimepiteitä. Jälleen löytyy asiantuntijoita sekä puolesta että vastaan. Tässä minun pohdiskeluani asiasta. Kaikki kuitenkin lienevät olevan sitä mieltä, että selkeät rakennemuutokset ja sääsökohteet ovat edessä päin. Mielipiteissä vaihtelee kannanotto siitä, milloin ne tulisi toteuttaa, tänä vuonna vai joidenkin vuosien kuluttua.”Hyvästi, hyvinvointivaltio?”
Yritystuen karsinta, työttömyysturvan leikkaaminen, opintotuen tarveharkintaisuus, asuntolainojen korkovähennyksestä luopuminen ja lapsilisät verolle. 

Kuulostaako tutulta?

Tämä oli osa nykyisen europarlamentaarikon Liisa Jaakonsaaren leikkauslistaa vuodelta 1994 (HS 3.1.15).
Jos katselit ja kuuntelit illan uutislähetystä (YLE 1 5.1.2015), niin tämä meppi Liisa Jaakonsaaren jo 20 vuotta sitten julkaisema ”Liisan lista” näkyi ja kuului suurten puolueiden puoluesihteereiden kannanotoissa. Edessä ovat kansalaisten totuttuihin hyvinvointipalveluihin kohdistuvat leikkaukset. Enää ei kysellä sitä, pitäisikö leikata, vaan selkeästi tuodaan julki se, että totuttuja hyvinvointivaltiomme rakenteita puretaan. Kokoomuksen puoluesihteeri lausui julki selvästi oman puoleensa kannan siihen, että verotusta tulee selvästi keventää. Verojen keventäminen merkitsee suoraan verovaroilla ylläpidettävien julkisten palvelujemme leikkaamista, koskien niin lasten koulutusta, kansalaisten terveydenhoitoa kuin vanhusten hoitoa. Tavoitteena voi nähdä ns. ”Amerikan – mallin”, jossa jokainen kustantaa mahdollisimman pitkälle itse omat terveys-, koulutus- ja hoivapalvelut.
Meppi Liisa Jaakonsaari toivoo puolueiden tuovan esille julkiseen keskusteluun säästökohteita. Hän näkee, että ”puramme hiljaa hyvinvointivaltiota”. Seuraavista eduskuntavaaleista ei siis taida tulla paljon puhuttu ”pääministerivaali”, jossa poliittinen painopiste on siinä, kenestä tulee seuraavan hallituksen pääministeri, vaan vahvasti esillä ovat ja tulevat olemaan taloudelliset arvot, kansalaisten tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu ja julkisten palveluiden saatavuus.
Presidentti Sauli Niinistö kaipasi uudenvuodenpuheessaan puolueilta selkeitä säästöohjelmia. Lienee siis selvää, että entistä vaativammat säästötoimet ovat tulossa, mutta perimmäinen kysymys on, miten tehdä ne oikeudenmukaisesti.
Kannan syvää huolta ”hyvinvointivaltiomme” tulevaisuudesta, ennen muuta siitä, miten tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti meitä kohdellaan säästöpäätöksiä tehtäessä. Eli, miten turvataan meidän tavallisten ihmisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut?

Pirkko Parjanen
KD:n Kymen-Piirin varapuheenjohtaja
Hamina

Unkari "kantona kaskessa"

  Suomi on osa EU:n yhteisöä ja hyvä niin. Emme enää selviäisi yksin Venäjän kyljessä. Maailma on muuttunut todella paljon ja niin myös Venä...