torstai 4. helmikuuta 2016

valtuuston kokous 26.1.2016
Haminan kaupunginvaltuuston kokous 26.1.2016

§3             LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOJAON
                      PERUSTEIKSI
Valtuuston puheenjohtaja, valtuuston jäsenet ja muut läsnäolijat.
Henkilökohtaisena näkemyksenäni tuon esille seuraavaa:
§ 3 Pitää sisällään varsin paljon asiaa liittyen itsehallintoalueiden valtaan ja vastuuseen sekä myös valtiovallan tietynlaiseen vallan keskittämiseen. Loppujen lopuksi kaupunginvaltuustolta ei kysytä muuta kuin sitä, mihin maakuntahallinnon pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa ja mikä on toivottu tuleva yhteistyönsuunta (meillä siis HUS).
Näitäkään meidän ei tarvitse kuntana itse pohtia, sillä päätös on jo tehty maakuntatasolla siellä olleiden kaikkien kuntien edustajien yhteistyönä. Päätös on jo siis tehty ja nuijan kopautusta vaille eli Kymenlaakson kunnat antavat yhteneväisen lausunnon, joka on meillä kaikilla tiedossa. Hallinto Kouvolaan ja Sote-palvelut pääasiassa Kotkaan. Tällä tarkoitan erikoissairaanhoitoa ja tulevaisuudessa myös akuuttia perusterveydenhuollon tasoa, kunhan Hyvinvointipuiston rakentaminen alkaa. En ota kantaa, onko tämä hyvä vai huono asia Haminan näkökulmasta. Sen näyttää aikaa.
Palvelut tulevat keskittymään ja voi vain hahmotella mielessään, miten Haminan sairaalanmäelle tulee tapahtumaan, kun kunnat eivät enää itse saa tuottaa omia palveluja, vaan niistä vastaa valtio ja itsehallintoalueet kilpailutuksineen. Miten työpaikat tulevat säilymään? Tavoitehan on säästää 3 miljardia euroa ja valtioneuvosto tekee keskitetysti järjestämispäätökset siitä, miten itsehallintoalueet sote-palvelut järjestävät. Tuotantoa siis johtavat ammattijohtajat eivät alan asiantuntijat ja itsehallintoalue järjestää palvelut annettujen raamien puitteissa. Nämä muutokset eivät tapahdu todennäköisesti tässä ensi vaiheessa, mutta tulevaisuudessa Haminalla on melkoinen haaste puolustaa omia lähipalvelujaan osana suurta kokonaisuutta. Nyt jos koskaan olisi aika suunnitella myös niitä kohtuuhintaisia kuljetuspalveluja, jotka mahdollistavat kaikille kuntalaisille mahdollisuuden päästä palvelujen ääreen.
Olin kuuntelemassa SOTE-keskustelua Kotkan kirjastolla ja jotensakin tulin siihen käsitykseen (sote-keskustelun lisäksi) että, kun Kokoomus ajoi viime hallituskaudella suuria kuntia/kaupunkeja, joita paljon vastustettiin. Nyt olemme menossa toista kautta eli Keskustan maakuntahallinnon kautta näihin suuriin kuntiin, jossa olemassa olevat kunnat päättäjineen tulevat toimimaan , voisiko sanoa, kuin kaupunginosalautakunnat. Vaikea arvioida kauanko menee siihen, että Suomessa on 20 suurkaupunkia/kuntaa? Aika paljon kunnan päätöksenteosta ja valtuuksista SOTE:n lisäksi tulevat kuitenkin siirtymään monitoimialaisiin itsehallintoalueisiin.
Tulevaisuuden kuntaa ja sen tehtäviä mietitään paljon. Keskeistä tulee olemaan myös se rahoituksen pohja, jolla näitä kuntalaisten hyvinvointiin, työpaikkojen ja elinvoiman synnyttämiseen liittyviä ydintehtäviä voidaan toteuttaa. Kokonaisveroastehan ei saa nousta eikä työn verotus kiristyä.
Me tarvitsemme tulevaisuudessa yhteistyötä eri kuntien kesken tässä maakunnassa ja toivoa sopii, että nähtäisiin rikkautena myös kuntien tietynlainen erilaisuus sekä niissä toimivat lähipalvelut. Näin tuskin käy, mutta nythän me tarvitsemme sitä paljon esille tuotua HAMINA HENKEÄ, jotta toimisimme kaupunkimme asukkaiden edunvalvojina näissä tulevissa yhteistyöneuvotteluissa, jotka ovat jo käynnistyneet.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

HUS ja Uudenmaan sote-palvelut

  MIELIPIDEKIRJOITUS   29.6.2023 Hurskaita toiveita? Kuten HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl toteaa lehdessä 7.6., ”Porvoon sairaal...