torstai 17. tammikuuta 2019

Ajatuksia Oulun tapahtumista...


MIELIPIDEKIRJOITUS LEHTEEN

 ”Oulusta opiksi”
Oulussa paljastunut laaja lapsiin kohdistunut seksuaalirikosten vyyhti on järkyttänyt mieliä ympäri maata. On selvää, että jokainen vastaavan kaltainen teko on jyrkästi tuomittava, ja syylliset on saatava vastaamaan teoistaan oikeudessa.
On hyvin perusteltua se, että maamme ylin johto presidenttiä myöten on eri tavoin puuttunut asiaan ja pääministerin johdolla on käyty keskustelua siitä, mitä toimia ja toimenpiteitä tulee tehdä, ettei vastavan kaltaiset teot tule toistumaan.
Avainasemassa on lasten ja nuorten tukeminen ja heidän opastamisensa niin sosiaalisen median käytössä kuin omien valintojen ja päätösten tekemisessä. Kasvava nuori ei aina murrosiän pyörteissä osaa ja pysty erottamaan normaaliin kanssakäymiseen kuuluvia kontakteja peitellyistä, tarkoituksen hakuisista yhteydenotoista, joita myös SOMEssa viljellään. Parhaimmillaan sosiaalinen media yhdistää ihmisiä, luo pohjaa rakentavalle keskustelulle ja murtaa raja-aitoja ihmisryhmien väliltä. Pahimmillaan se on kaiken karvaisten vahingollisten pyrkimysten foorumi.
Vastuulliseen SOMEn käyttöön opastaminen edellyttää niin vanhemmilta kuin nuorten parissa työskenteleviltä entistä suurempaa panostusta nuorten ohjaamiseen niin seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä kuin vastuullisessa ja järkevässä, nuorta suojaavassa, sosiaalisen median käytössä. Yhtä tärkeää on rohkaista nuoria kertomaan kokemistaan epämääräisistä ja arveluttavista yhteydenotoista SOMEssa, jotta asioihin voidaan puuttua ajoissa myös viranomaisten taholta syyllisten saattamiseksi vastuuseen teoistaan.

keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Kaupungin taloussuunnitelma vuodelle 2019
Haminan kaupunki
Kaupunginvaltuusto                                                       13.11.2018


§ Kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 2019

Ryhmäpuheenvuoro/ KD

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat

Kaupunki on vahvan kehittämisen tiellä ja strategian pohjalta luodut toimintaohjelmat sisältävät paljon positiivisia uudistuksia niiden toimintojen osalta, jotka jäävät kuntaan. Muutosjohtajat ravistelevat kaupungin nykyrakenteita ja toimintatapoja.

Kaikki haluavat pitää yllä positiivista virettä. Työllisyys ja väkiluku nousuun. Sanoisinko: pidetään liput korkealla!
Joitain pohdittavaa kuitenkin
Haminan organisaatiorakenne on muuttumassa suuresti. Siirrymme linjaorganisaatiosta
prosessiorganisaatioon, jossa tulevaa LEAN-ajattelua käyttäen otamme ” turhat pois” eli virtaviivaistetaan prosessit. Toinen suuri muutos on ”Näkemiin Sote” sanan varsinaisessa merkityksessä. Kunta ei enää jatkossa päätä näistä palveluista. Kunnalla on kyllä edustus kuntayhtymässä, mutta siinä määrin pieni, että äänestystilanteissa tulos on varsin selvä. Puhumme edunvalvonnasta palvelujen suhteen, mutta konsulttina on niin kuntayhtymän kuin kunnankin kohdalla talous. Molemmilla on säästöpaineet ja menoja ei haluta kasvattaa. Toiveissa on, että kuntayhtymä kehittää palveluja siihen suuntaan, ettei korotuspaineita tule. Kaupunki tuskin helpolla pussin nyörejä aukaisee, vaan vaatii tehostamaan palveluja.

Tulevaisuudessa Haminasta kuten muistakin kunnista, lopetetaan osastohoito viimeistään 2023. Palvelut tulevat keskittymään Careaan ja Ratamo-keskukseen, kiirevastaanotto tullee siirtymään Careaan, Haminalaisille tulee lisää asiakasmaksuja palveluista, jotka eivät ole ennen maksaneet. Tuotetaan yhdenmukaiset ja tasalaatuiset palvelut koko maakunnan alueella. Kukaan ei ole tosin määritellyt, mitä tasalaatuisuus pitää sisällään. Tämä muutos tulee näkymään palvelujen sisällössä, monipuolisuudessa ja saatavuudessa.
Kaupungin strategiassa mainittu tavoite: ”Sote-palvelut säilyvät nykytasolla”, ei tule toteutumaan.
Palvelut muuntuvat ja yhdenmukaistuvat. Kyse on siitä, minkä mallin mukaisesti?

Vielä 3 kohtaa strategian sisällöistä tulevaisuutta ajatellen
1. Kun meillä nyt on into kehittää kuntaan jääviä palveluja, kohdistaisin katseen kulttuuriin ja kaupunkikuvassa näkyvään taiteeseen. Urheilua on tuettu mielestäni merkittävästi ja onhan se trendikästä, mutta nyt tulee suunnata panoksia myös taiteen puolelle. Taide ja kulttuuri lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia siinä missä urheilu ja liikunta. Kumppanuutta asiantuntijoiden, asukkaiden ja luottamushenkilöiden kesken tulee toteuttaa myös tällä saralla.
2. Kaupunki haluaa kehittää kaupunkilaisille viihtyisää elinympäristöä ja luoda yhteisöllisyyttä. Panoksia tulee kohdentaa tavallisten ihmisten arkiseen ympäristöön, jotka ovat perheiden yhteisiä kohtaamispaikkoja kuten kaupunginosien leikkikentät tai urheilukenttä. Myös isovanhemmat ovat usein matkassa mukana. Niiden kehittäminen on tärkeää siten, että siellä on toimintaa kaiken ikäisille liikkujille. Nyt näihin on varattu aivan minimaalisesti rahaa (leikkikentät 30 000€/vuosi) suhteessa muihin investointeihin kuten tekonurmikenttään (200 000€) ja Ruissalon kamppailu- urheilukeskukseen (350 000€)
3. kaupungin keskustan kehittäminen on yksi kärkihankkeista ja siihen liittyy myös vallialueen kehittäminen. Vallit ovat meille ”aarreaitta” ajatellen eri aktiviteetteja ja yhdessä tekemistä. Mm. picnick- paikka ei olisi pahitteeksi.

Nyt vain kuntalaiset on otettava aktiivisesti mukaan muutokseen esimerkiksi työpajojen ja yhteisten keskustelutilaisuuksien kautta.

KD hyväksyy kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021, vaikka kokee, että strateginen tavoite: ”Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen” on käsitelty varsin pintapuolisesti suhteessa muihin strategisiin tavoitteisiin.

lauantai 27. lokakuuta 2018

Muraalit


Haminan kaupunki                                                                          16.10.2018
Kaupunginvaltuuston kokous 16.10.2018

VALTUUSTOALOITE:

MURAALIT OSAKSI HAMINAN KAUPUNKIKUVAA

Upeart on taidekollektiivi, joka tuottaa korkealaatuista julkisen tilan taidetta monenlaisiin ympäristöihin. He painottavat taiteen mahdollisuuksia alueiden, kiinteistöjen ja tilojen muokkaajana. Tähän liittyen Upeartilla on vuosittainen päähanke syyskuussa, jolloin he järjestävät valtakunnallisen kaupunkifestivaalin UPEA. Myös tänä vuonna, jolloin eri kaupunkeihin syntyi 20 pysyvää julkista taideteosta. Kotka on ollut osallisena festivaaliin jo 2 kerta ja saanut upeat muraalit kaupunkilaisten ihailtavaksi. Kaupunkeja on jo useita ja halukkaita osallistujia riittää. Lisätietoa löytyy netistä sivulta www.upeart.com
Muraaleja syntyy nyt nopeasti eri puolilla Suomea. Ne ovat osa kehittyvää kaupunkikulttuuria, johon kuuluu laajemminkin julkisten tilojen haltuunotto erilaisina tapahtumina kuten siivouspäivä, ravintolapäivä ja erilaiset katufestivaalit.
Muraalien yleistymistä voi pitää myös jonkinlaisena kehittyneenä versiona monimuotoisille ja ristiriitoja herättäville graffiteille. Nyt muraaleilla tai graffiteilla piristetään kaupunkinäkymiä, ja sen imagonmuutoksesta kertoo kokoava nimitys katutaide. Kolmen festivaalivuoden aikana muraaleja on toteutettu 50 kappaletta eri puolilla Suomea, joten kaupungit ovat lähteneet rohkeasti mukaan.
Valtuustoseminaarissa 12.10. aktiivisena ja osallisena prosessissa tuli esille tuoda myös kuvataidetta näkyvämmäksi. Erittäin hyvä asia. Sisätiloissa toteutuvien taidenäyttelyjen lisäksi soisi Haminassa kuitenkin lisättävän myös niin katutaidetta kuin muutoinkin esillä oleva ulkoilmataidetta.
Muraalit voidaan tehdä hyvässä yhteistyössä taloyhtiöiden/ kiinteistön omistajien kanssa ja varmasti löytyy myös mukaan tulevia yrityksiä. Esimerkiksi Tikkurila ja Pintaväri ovat olleet monessa mukana.
Haminassa yksi hyvä kohde on mm. Maariankadun ja Isoympyräkadun risteyksessä oleva kerrostalon päätyseinä. Muitakin kohteita varmaan löytyy kuten torin vieressä seisova ”betonibunkkeri”, josta on ollut usein puhetta.
Esitämme, että Haminassa selvitellään mahdollisuutta osallistua UPEARTtin vuosittaiseen kaupunkifestivaaliin, arvioidaan sopivia kohteita ja tuotetaan hyvässä yhteistyössä elävöittävää taidetta haminalaisten iloksi. Tämä sopii hyvin kaupungin nykyiseen strategiaan, jossa yhtenä tavoitteena on luoda viihtyisä elin- ja kaupunkiympäristö. Liittyy hyvin myös kumppanuuksien edistämiseen.
16.10.2018

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä